مازوت سوزی نیروگاه رامین در سکوت معنادار مسئولین روزنامه وحدت خوزستان | جدیدترین اخبار خوزستان | Vahdat Daily


مازوت سوزی نیروگاه رامین در سکوت معنادار مسئولین

چهارشنبه | ۰۲ ۱۰

04

چرا استاندار خوزستان ، سازمان محیط زیست، شبکه بهداشت خوزستان و… در برابر سوخت روزانه بیش از سه میلیون لیتر مازوت در نیروگاه رامین سکوت اختیار کرده اند؟
آیا سلامت مردمان خوزستانی اهمیت ندارد.
تهران چند روز است که به دلیل هوای نسبتا آلوده تعطیل شده است اما انگار خون و ریه های پایتخت نشینان از اهمیت بیشتری برخوراست،که مسولین در استان خوزستان روزه سکوت در برابر آلودگی محیط بر اثر سوخت مازوت گرفته اند.
آقای استاندار،آقای لاهیجان زاده به فکر سلامتی مردم خوزستان باشید.خود بهتر می دانید دود حاصل از سوخت مازوت چه عواقب وحشتناکی دارد.